Alan adı iletişim için 

Tarık YILDIZ 

tarik@tarikyildiz.com

www.tarikyildiz.com

facebook.com/tarikyildiz1