Gaga Gölü Efsanesi

Gaga Gölü efsanesi Fatsada tehcir öncesi Ermeni kökenli vatandaşlarımız da yaşamaktaydı. Tehcirden(Bazı Ermeni çetelerin Osmanlı Devleti’ne isyan etmeleri ve terör faaliyetlerine başlaması sonucu Osmanlı devleti’nin Ermenileri Suriye,Lübnan gibi yerlere ve yurtdışına sürmesi) sonra Ermeni nüfus çok azalmakla beraber bazı köylerde tek tük kalmıştır. Meşebükü’nde de kaldığı bilinmektedir. Bu Ermenilerin çoğu da Müslümanlaşmıştır. Günümüzde Ermeni kökenli oldukları bile bilinmemektedir. Meşebükü sınırları içerisinde bulunan Grago (Gaga) Gölü de Ermenilerden kalmadır.
Hakkında birçok efsane dillendirilmektedir. Köylülerin inancına göre Gaga gölünün altında Pontus’dan kalma bir kilise bulunmaktadır. Bu kiliseye, Meşebükü başta olmak üzere, Yassıtaş, Cecile, Kulpar, Örencik, Zağu köylerinden yeraltı kanallarıyla süt taşınırmış. Bu sütler de Fatsa merkez kilisesine götürülürmüş. Köylüler gölün altında kilisenin yanında bir de şehit mezarlığı olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden Gaga gölüne dalışın tehlikeli olduğuna inanıyorlar. Gölün suyunun nereden geldiği belli olmamasıyla birlikte köylülerin karşı çıkmasıyla burada ne sosyal tesis ne de araştırma yapılamamaktadır. Kışları bazen göl, Fatsa Aybastı kara yoluna taşmaktadır. 

Bir cevap yazın