Gaga Gölü Hakkında

Fatsa’nın 10 km güneydoğusunda, Fatsa-Aybastı karayolunun hemen kenarında bulunan Gaga Gölü Sefaköy sınırları içinde yer almaktadır. Göl, doğal güzelliğinin yanı sıra birçok su bitkisi ve hayvan tür çeşitliliğine sahiptir. Yüzölçümü 80.000.000 m2 olan Gaga Gölü’nün derinliği 10-15 m arasında değişmektedir.  Gölü besleyen büyük bir akarsu yoktur. Göl; dip kaynakları, yüzeysel akış ve göl alanına düşen yağışlarla beslenmektedir. Boşalımı ise buharlaşma ve bir tahliye kanalıyla gerçekleşmektedir. Gölün orta kısmında küçük bir adacık yer almaktadır. Bu ada ve göl ile ilgili yerel halk tarafından efsaneler söylenmekte, göle ‘Kiliseli Göl’ denilmektedir. Gölün batı kısmında göle küçük bir kanalla bağlantısı olan, fındık bahçelerinin ortasında 1-2 m derinlikte bir sulak alan bulunur. Gölde bol miktarda bulunan sazan balığı, soğuk sezonları bu sulak alanda geçirmektedir. Bu sulak alan çoğunlukla saz ve çeşitli su bitkileriyle kaplıdır. Bu bitkiler biyolojik arıtımda rol oynarken, su kuşları için de önemli bir habitat oluşturmaktadır. Birçok su kuşu için beslenme, üreme ve barınma yeridir. Göl, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması bakımından da önemlidir. Bu nedenle göl kuş gözlemciliği için değerlendirilebilir önemli bir mekândır. Gaga Gölü’nün çevresinin büyük bir kısmı özellikle saz bitkileri tarafından çevrilidir. Gölün kıyıya yakın kısımlarında; yaprağı su yüzeyinde yüzen, yarısı su üstünde yarısı su altında (emers bitkiler) ve tamamen su altında olan (submers bitkiler) su bitkileri bolca bulunmaktadır. Bu bitkilerin su ekosisteminde önemli rolleri vardır. Özellikle alglerle (su yosunları) birlikte sudaki çözünmüş oksijenin kaynağını oluştururlar. Gölün güney ve batı kısmı tamamen fındık bahçeleriyle çevrilidir. Diğer kısımdan ise Fatsa-Aybastı karayolu geçmektedir. Gölün hemen kıyısından geçen bu yol zaman zaman su altında kaldığı için, bu bölgede kıyıda yer alan bitki örtüsü yapısı bozularak yol seviyesi yükseltilmiştir.  Gaga Gölü ve çevresi 1. ve 3. sit alanı ilan edilmiştir.